Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Perlomat:

 

1. Dodacia lehota:

Tovar, ktorý máme na sklade, posielame po obdržaní Vašej platby. Obyčajne dvakrát týždenne, v utorky a štvrtky. Termín dodania tovaru pripravovaného na zákazku stanovujeme individuálne. Niektoré položky majú dodaciu lehotu uvedenú 1-14 dní od prijatia platby (resp. od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku). To znamená, že po prijatí objednávky vyrobíme šperk v uvedenom termíne práve pre Vás.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Objednávajte prostredníctvom nákupného košíka eshopu. Tovar zasielame na Vami uvedenú doručovaciu adresu. Vyplnením objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami Perlomatu a súhlasíte so zhromažďovaním osobných údajov za účelem vyřízení objednávky. Dáta sú dôverné a budú využité iba pre vzájomnú internú komunikáciu medzi predajcom a zákazníkom a pre vybavenie Vašich objednávok.

 

3. Platba tovaru:

Platbu vykonajte vopred na náš účet. Pre slovenských zákazníkov je vedený účet u Fio banky. Tovar je možné zaslať aj na dobierku. V tomto prípade je pre slovenských zákazníkov nutné uhradiť pošte poplatok za cezhraničný prevod platieb. Jeho výška je variabilná – poplatok sa počíta percentuálne z ceny objednávky. Fakturačné dáta Vám zašleme pri odoslaní Vašej objednávky. Pre ich obdržanie je potrebné, aby emailová adresa bola správne vyplnená. V prípade, že neobdržíte potvrdenie objednávky, kontaktujte nás emailom. Po pripísaní platby na účet Vám jej prijatie potvrdíme a vystavíme Vám elektronickú faktúru, ktorú pošleme emailom. V prípade platby na dobierku vystavujeme faktúry v deň odoslania, najneskôr v predpokladaný deň doručenia.

 

4. Doprava a poštovné:

Tovar zasielame Českou poštou ako cenné písanie. Zásielky odosielame dvakrát týždenne, obyčajne v utorok, vo štvrtok alebo v piatok, podľa objemu objednávok. Poštovné na Slovensko je 6,50 eur. Príplatok za dobierku je +3,5 eur.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka:

V súlade s Občianskym zákonníkom môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia zakúpeného tovaru. Výnimku tvorí tovar vyrobený priamo na zákazníkovu objednávku - tovar vyrobený na mieru. Ak chcete tovar vrátiť, je potrebné nás písomne informovať (emailom) o odstúpení od kúpnej zmluvy a tovar do 14 dní po jeho obdržaní vrátiť nepoškodený, bez známok používania. Pri zasielaní vráteného tovaru poštou ho zasielajte vždy ako poistenú zásielku, aby bolo možné doložiť jeho odoslania a aby šperky boli poistené. Súčasť tovaru tvoria aj škatuľky s firemným logom a certifikáty, preto ich pošlite späť spolu s tovarom. Rovnako je potrebné pribaliť doklad o odstúpení od kúpnej zmluvy (pozri ďalej) a vystavenú faktúru alebo jej číslo. Ak zákazník nevráti späť s tovarom firemné darčekové krabičky či iné obaly a certifikáty s logom Perlomatu, zákazníkovi vrátená suma bude znížená o ich hodnotu. Súčasťou vrátenej čiastky je aj zákazníkom pôvodne uhradené poštovné za dopravu tovaru k zákazníkovi (platí len pre poplatok cenné písanie, nevraciame poplatok za platbu na dobierku). Sumu je možné vrátiť jedine na účet, z ktorého bola vykonaná platba pri nákupe. V prípade, že bol tovar zákazníkovi pôvodne doručený na dobierku, je vo formulári na odstúpenie od zmluvy nutné vyznačiť bankový účet, na ktorý sa má suma vrátiť. Vrátený tovar nikdy neposielajte na dobierku, pretože v takomto prípade nie je možné skontrolovať jeho stav. Z tohto dôvodu dobierky nepreberáme a vrátenie tovaru nebude touto cestou akceptované. Nevraciame naspäť poštovné, ktoré zákazník vynaloží na doručenie vráteného tovaru k predajcovi, pokiaľ vracia tovar v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že tovar, ktorý bol vyrobený alebo upravený na objednávku, naspäť neprijímame. Po individuálnej dohode je možné vrátenie hodnoty za materiál, ktorý sa dá znovu spracovať. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k stiahnutiu nižšie, samozrejme môžete použiť aj vlastné formuláciu odstúpenia od zmluvy, pokiaľ bude obsahovať všetky potrebné informácie (podľa nášho formuláru). Vrátený tovar zašlite Slovenskou poštou ako cenné písanie s udanou zodpovedajúcou hodnotou danej zásielky. Je to dôležité pre bezpečné zaistenie tovaru pri jeho vrátení. Viditeľne poškodené zásielky nepreberáme a zákazník alebo ten, kto zásielku podal, je sám zodpovedný za vyriešenie reklamácie so Slovenskou poštou.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:

V prípade, že potrebné údaje nebudú dostatočne vyplnené, alebo ak dopytovaný tovar už nebude na sklade, nebudeme Vám môcť vyhovieť a o ďalšom postupe Vás budeme okamžite informovať emailom alebo telefonicky.

 

7. Reklamačný poriadok:

Zakúpený tovar si pri dodaní starostlivo skontrolujte, o prípadných nezrovnalostiach nás čo najskôr informujte. Automatická dĺžka záručnej doby je v súlade s občianskym zákonníkom 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným alebo nevhodným zaobchádzaním. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy bol tovar doručený alebo osobne prevzatý. Pri reklamácii a vrátení tovaru je nutné dodať tovar adekvátne zabalený, aby cestou nemohlo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu tovaru. K reklamácii priložte reklamačný formulár alebo faktúru, či jej číslo a do

správy uveďte ako reklamovaná vada vznikla. O riešení reklamácie Vás budeme informovať v čo najkratšom čase. V prípade oprávnenej reklamácie bude opravený alebo nový tovar zaslaný späť na náklady predávajúceho. V prípade, že už nebude možné tovar opraviť, či zaslať nový tovar na výmenu, vráti predajca platbu za tovar späť kupujúcemu a to na číslo účtu, z ktorého bola platba odoslaná. Ak bol tovar pôvodne uhradený na dobierku, je reklamujúci povinný uviesť číslo účtu, na ktorý má predajca platbu odoslať. Platby nevraciame v hotovosti. Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru sú hradené reklamujúcim v prípade, že reklamácia nebude uznaná. Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, hradí predávajúci náklady na poštovné vynaložené zákazníkom na zaslanie tovaru k reklamácii a to max. do výšky cenného písania podľa platného cenníku Slovenskej pošty.

 

8. Spôsob vybavenia reklamácie

O tom, či bude tovar opravený alebo vymenený za nový, rozhoduje predajca individuálne podľa svojich možností. Kupujúci si môže zvoliť, či uprednostní vrátenie peňazí, opravu alebo výmenu, avšak jedine v prípade, že predávajúci má možnosť tovar opraviť alebo vymeniť. Ak nie je možné tovar opraviť či vymeniť vracia predajca automaticky cenu tovaru a poštovného. Kupujúci bude v každom prípade vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie, a to v čo najkratšom čase. Reklamácia musí byť vybavená podľa občianskeho zákonníka najneskôr do 30 dní od jej prijatia. V opačnom prípade má zákazník právo na vrátenie peňazí.

 

9. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje slúžia len na vybavenie Vašej objednávky. Nebudú odovzdané nepovolaným tretím stranám a nebudú využité na marketingové účely. Nezasielame reklamné letáky ani poštou, ani elektronicky. Kontaktné údaje sú odovzdané iba Českej pošte, k distribúcii tovaru.

 

Zakúpením tovaru v našom internetovom obchode, zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s našimi obchodnými podmienkami a berie ich na vedomie.

 

Ďakujeme, Váš Perlomat


Zákazník
neprihlásený