Katalóg tovaru

ABCD perál - Sladkovodné a morské perly stručne

Sladkovodné a morské perly

 south sea perly barevnost

 

Perly sladkovodní a mořské vznikají různými způsoby kultivace a v různých druzích perlorodek. Prakticky všechny běžně prodávané perly mořské i sladkovodní jsou výsledkem kultivačního procesu.

Rozdíl v kultivaci sladkovodních a mořských perel spočívá zejména ve vloženém jádru.

 

Kultivace sladkovodních prel

probíhá obvykle tak, že se do perlorodky vloží malý kousek živé tkáně jiné mušle. Tento kousek tkáně se stane jádrem a způsobí produkci conchiolinu a perleti, které se na něho začnou nabalovat podobně, jako letokruhy. Sladkovodní perla je proto celá z perleti. Vytvořit takovouto perlu trvá perlorodce většinou 2-7 let. Pokud bychom rozřízli říční perlu, typický průřez by byl tvořen vrstvami perleti až do jádra.

 

U mořských perel

se kromě malého kousku tkáně mušle vkládá dovnitř ještě kulatý korálek vytvořený z opracované lastury jiné mušle (tradičně se používá perleť z amerických říčních perel, experimentuje se ale také s novými moderními materiály).  Korálek a kousek tkáně  pak společně tvoří jádro perly, na které se usazují vrstvy conchiolinu a perleti. Průřez mořskou perlou tedy tvoří jádro a povlak.

  Kultivace mořské perly může trvat kratší dobu, 1-2 roky. Za tuto dobu se vložené jádro pokryje vrstvou kvalitní perleti o tloušťce minimálně 0,2 mm (u akoya) perl až 1 mm (u tahitských a south sea perel). I když kultivace mořských perel trvá kratší dobu, jsou mořské perly většinou dražší než perly sladkovodní, protože u mořské varianty jen asi 30-35% všech perlorodek přijme jádro a vytvoří perlu. Vysoká jsou také rizika spojená s chovem perlorodek na otevřeném moři v ponořených klecích. U sladkovodní varianty je úspěšnost přijetí implantátu mnohem vyšší. Kromě toho v jedné mořské mušli může vyrůst typicky jen jedna perla, kdežto do sladkovodních perlorodek lze vložit 20-40 jader najednou, jedna mušle tak může najednou teoreticky vyprodukovat i náhrdelník perel. Nikdy ale nemáte záruku, že všechny perly budou kvalitní, jakmile požadujete rovnoměrnou barvu nebo kulatost, odpad je obrovský.

 

Aby to ale nebylo tak jednoduché existují dnes již také sladkovodní perly pěstované na jádro jako mořské perly. Říká se jim Edisonovy či Ming perly, těm se budeme věnovat jindy.

 

Pozor, prosím respektujte autorská práva - tento text je majetkem Perlomatu a žádná jeho část ani celek nesmějí být publikovány nebo šířeny bez souhlasu autora. Děkujeme.