Katalóg tovaru

Ako prišli na svet kultivované perly?

Ako vznikajú kultivované perly

    Priekopníkmi v súčasnosti používané techniky pre kultovaci morských perál bol v Austrálii William Saville-Kent, ktorého metódu potom použili japonci Nishikawa a Misia. Skutočným symbolom pestovanie kultivovaných prírodných perál je meno Kókochi Mikimoto. Ten bol doslova posadnutý predstavou, že dokáže prinútiť perlorodky k tomu, aby vytvorila perlu. Toto sa mu po tisícoch a tisícoch neúspešných pokusov a na pokraji krachu skutočne podarilo a v posledných rokoch devätnásteho storočia začal do sveta predávať pologuľovité, takzvané "mabe" perly. Okrúhle perly začala firma Mikimoto do sveta dodávať v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia a dodnes sú tieto morské perly zvanej "Akoya" od firmy Mikimoto jednými z najlepších, čo je vôbec možné vo svete perál kúpiť. Ak chcete nosiť náhrdelník ako japonská princezná, pripravte sa na šesťciferné sumy (v dolároch).
    
Mikimotův patent dnes používa mnoho fariem. Vznikajú tak nielen perly Akoya, ale podobného procesu sa používa aj pre kultiváciu tahitských alebo south sea perál a mnohých ďalších v iných druhoch perlorodiek. Proces kultivácia morských perál prebieha tak, že sa do mušle umelo vloží cudzí objekt, najčastejšie tvaru guličky, a kúsok mäsa z inej perlorodky. Táto cudzie tkanivo vyvolá obrannú reakciu čo znamená vytvorenie perlového vačku, ktorý vloženú guličku obaľuje perleťou a tak ju vlastne prispôsobuje tomu, čo mäkkýš považuje za bezpečné. Kultivovaná morská perla je teda vždy tvorená jadrom (to je skoro vždy z perlete) a toto jadro je obalené vrstvou perlete šperkové kvality. Obvyklá hrúbka tejto vrstvy sa pohybuje od desatín do jednotiek milimetrov. Čím hrubšie vrstva, tým dlhšie trvalo perlu vytvoriť. Perla, ktorá rastie v perlorodce dlho, bude možno veľká, ale teké možno perlorodky ochorie, zahynie alebo na perly vzniknú defekty. Veľká dokonalá perla je tak vec, ktorej cena sa často určuje na aukciách a je len na Vás, či si kúpite vilu, alebo dvojcentimetrovú perlu. Cena perál totiž nerastie s hmotnosťou alebo kvalitou lineárne. Oceňovanie perál sa budeme venovať neskôr v ďalšom článku.

 

    Kultivácia sladkovodných perál prebieha zvyčajne tak, že do perlorodky je vložený iba kúsok cudzieho tkaniva, žiadne umelé jadro sa až na výnimky nepoužíva. Tento cudzie "votrelec" je postupne pretvorený a obaľovanie vrstvami perlete opäť perlovým vačkom tak, aby bol súčasťou mäkkýšovej vlastného (dosť luxusného) perleťou vykladaného obydlia. Pretože sladkovodné kultivovaná perla vzniká z miniatúrneho zárodku, je prakticky celá tvorená masívnymi vrstvami perlete.
    Všetky kultivované perly sú teda produkty prírodného procesu tvorby perlete naštartovaný ľudskou rukou. V súčasnosti je prevažná väčšina morských aj sladkovodných perál na trhu takto kultivovaná.
Aj napriek tomu že je proces naštartovaný ľudskou rukou, nie je pre výnimočné perly žiadna horná cenová hranica.    Pozor, prosím rešpektujte autorské práva - tento text je majetkom Perlomatu a žiadna jeho časť ani celok nesmú byť publikované alebo šírené bez súhlasu autora. Ďakujeme
.